Lượng tài khoản chứng khoán mở mới tăng vượt trội trong tháng 8

Tính đến ngày 31/8/2023, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước vượt mốc 7,6 triệu tài khoản, tương đương khoảng gần 8% dân số.