SEC lo ngại Binance chiếm đoạt 2,2 tỷ USD của khách hàng

Sóng gió vẫn chưa kết thúc đối với Binance khi công ty này tiếp tục bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đặt nghi vấn về sự an toàn của số tài sản đến từ nhóm khách hàng Mỹ.